Oborový rejstřík katalogu Veselské a Strážnické služby

Záznamy v kategorii: Veselské služby > ÚŘADY A INSTITUCE

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty


69801 Veselí nad Mor., nám. Míru 1759, tel./fax: 951 425 531, tel: 951 425 528, tel: 951 425 529
e-mail: bilekarp@nature.cz www.bilekarpaty.ochranaprirody.cz
Detaš. pracoviště Veselí nad Mor.

Česká pošta s.p. - Pošta Veselí nad Moravou


69801 Veselí nad Mor., nám. Míru 675, tel: 954 269 800, tel: 954 269 801
Kontakty: listovní a balíková dodejna: 954 269 800 přepážky: 954 269 801

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště ve Veselí nad Moravou


69801 Veselí nad Mor., nám. Míru 1759, tel: 518 394 411 www.financnisprava.cz
Kontakty: provolba: 518 394 spojovatelka: 518 394 411 Daňová pokladna zrušena. Nejbližší daňová pokladna na FÚ v Kyjově: po, st 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín


69801 Veselí nad Mor., tř. Masarykova 200, tel: 950 623 111, tel: 950 623 162
nonstop: 950 623 111

Městská policie Veselí nad Moravou


698 01 Veselí nad Mor., tř. Masarykova 119, tel: 518 670 282, mobil: 606 058 053
e-mail: mepo@veseli-nad-moravou.cz
bezplatná linka pro tísňové volání: 156 (volba č. 3) upřesnění adresy: tř. Masarykova 119 (v budově MěÚ)

Městský úřad Veselí nad Moravou


69801 Veselí nad Mor., tř. Masarykova 119
e-mail: posta@veseli-nad-moravou.cz www.veseli-nad-moravou.cz
698 01 Veselí n. Mor., tř. Masarykova 119 (podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem) - - - - - - pracoviště: PARK PETRA BEZRUČE č.p. 697 - - - - - - kontaktní místo úřadu, ...

Policie České republiky, obvodní oddělení


69801 Veselí nad Mor., tř. Masarykova 115, tel: 518 322 333, tel: 974 633 520, fax: 974 633 528, mobil: 724 273 010 www.policie.cz
V době nepřítomnosti volejte linku 158

Povodí Moravy s.p. - správa a údržba toků


69801 Veselí nad Mor., Benátky 1147, tel: 518 322 371
e-mail: provozveseli@pmo.cz www.pmo.cz

PROMABYT a.s.


69801 Veselí nad Mor., Kollárova 1229, tel./fax: 518 326 055, tel: 518 311 363, mobil: 602 441 684
Správa a prodej bytových domů. Výstavba domů a bytů na klíč. Kontakty: p. Vozárová, tel./fax: 518 326 055, 518 311 363 ekonomka: 518 311 354 fakturace: 518 311 352 mobil: 602 441 684

Římskokatolická farnost Veselí nad Moravou


69801 Veselí nad Mor., tř. Masarykova 100, tel: 518 322 247
e-mail: faveselinm@ado.cz

nový banner
nový banner
Vaše reklama zde !