NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY ve Strážnici


Adresa:
69662 Strážnice, Zámek 672

Provozní doba:
Muzeum vesnice - skanzen
květen - říjen, denně 9.00 - 16.00
(mimo pondělí)
Kontakt:
tel: 518 306 611
fax: 518 306 615
email: info@nulk.cz
www : www.nulk.cz
Nabídka - služby:
ZÁMEK STRÁŽNICE e-mail: info@nulk.cz, www.nulk.cz
Prohlídka historické části zámku, výstava Lidový oděv na Moravě, expozice Nástroje lidové hudby v České republice.
Provozní doba: květen, červen, září, říjen 9.00 - 16.00; červenec, srpen 9.00 - 17.00
Poslední vstup je hodinu před uzavřením objektu!

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - Skanzen Strážnice
696 62 Strážnice, Zámek 672 tel.: 518 332 173, mimo sezonu tel.: 518 306 653
e-mail: skanzen@nulk.cz, www.nulk.cz
Více jak 60 objektů lidového stavitelství s ukázkami způsobů obživy, tradičních odrůd vín, ovoce, pěstování technických i užitkových plodin.
V průběhu roku je zde pořádáno nespočet tematických akcí pro širokou veřejnost či specializovaných prohlídek pro školní zařízení.
Provozní doba: květen, červen, září, říjen 9.00 - 16.00; červenec, srpen 9.00 - 17.00
Poslední vstup je hodinu před uzavřením areálu!
Kde nás najdete: